חסימת WiFi

חסימת WiFi

תוכנת חסימה למחשב עבור WiFi בלבד (בין אם כרטיס הרשת פנימי או חיצוני). שאר חיבורי האינטרנט ימשיכו לעבוד.

תוכנה זו אינה חוסמת את האינטרנט לגמרי אלא רק את חיבור ה WiFi

ההתקנה על אחריות המתקין בלבד

אין אפשרות לקבל קובץ הסרה

יש להשהות את האנטי וירוס לפני ההתקנה.

לחלופין ניתן להוריד חסימה מוחלטת לכל המחשב, הורדה בקישור זה.

מייל של המפתח: gmacheem2@gmail.com

תאריך שחרור: 10/08/2021
גודל קובץ: 9.33 MB
רישיון: חינם
עודכן לאחרונה: