Move Netfree panel

Move Netfree panel

תוסף המאפשר לנהל את אופן פעילות הכרטסת של נטפרי לנוחיות המשתמש.

התוסף מאפשר את האפשרויות הבאות:

  • גרירת הכרטסת – אם הכרטסת מפריעה לכם לעבודה, אך בכל זאת אתם לא רוצים להעלים אותה מהדף לגמרי, תוכלו לגרור את הכרטסת לכל מקום בדף.
    מעת התקנת התוסף יתווסף קו מעל הכרטסת, גרירת הקו תביא לגרירת הכרטסת כולה. הכרטסת תקבל שקיפות חלקית בעת גרירה.
  • מיקום הכרטסת – בברירת מחדל, הכרטסת ממוקמת בפינה הימנית למעלה. אם אתם מעדיפים שהיא תופיע במיקום אחר, תוכלו להגדיר בתוסף מיקום קבוע עבור הכרטסת בכל מקום בדף.
  • הסתרת הכרטסת – אם ברצונכם שהכרטסת לא תופיע, אך אינכם רוצים להגדיר זאת בהגדרות הסינון האישיות בכדי שהתמונות ימשיכו להתרענן באופן אוטומטי, תוכלו להסתיר אותה דרך התוסף.
  • הצגת הכרטסת – בברירת מחדל, הכרטסת מוצגת בעת מעבר מעל הלשונית. אם אתם מעדיפים שהיא תוצג רק בעת לחיצה על הלשונית, תוכלו להגדיר זאת בתוסף.
גירסה אחרונה: 0.3.2
תאריך שחרור: 15/06/2017
גודל קובץ: 354 KB
רישיון: חינם
עודכן לאחרונה: